OEKO-TEX® certifiering

Vill du visa att dina produkter är trygga att använda med avseende på hälsofarliga ämnen? Genom Swerea kan du då välja att certifiera dina produkter. En STANDARD 100 by OEKO-TEX® certifiering innebär att produkten uppfyller höga humanekologiska krav, d v s inte innehåller kemikalier i halter som är hälsoskadliga.

STANDARD 100 by OEKO-TEX® är det mest kända och spridda varumärket i världen och därför också världens ledande märkning för textilier, läder, tillbehör och producenter som provats med avseende på hälsofarliga ämnen.

Certifiering från fiber till slutprodukt

Certifiering kan ske för produkter i alla olika steg i den textila kedjan från fibrer till färdiga slutprodukter samt tillbehör.Testerna utförs endast hos något av de välrenommerade textila forsknings- och testinstitut som är anslutna till OEKO-TEX® Association. Swerea är det enda institut i Sverige som har rätt att certifiera enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX®..

Testkriterier

Exempel på parametrar som ingår i STANDARD 100 by OEKO-TEX® är förbjudna azo-färgämnen, cancerogena och allergena färgämnen, ftalater, formaldehyd, pesticider, tungmetaller, vissa klororganiska och tennorganiska föreningar, biologiskt aktiva produkter och flamskyddsmedel.

Produktklasser

För att gränsvärdena ska vara relevanta för olika typer av produkter finns det fyra olika produktklasser som baserar sig på den certifierade produktens tänkta användningsområde:

Produktklass I – Produkter för barn upp till 3 år
Produktklass II – Produkter som till större delen kommer i direkt hudkontakt
Produktklass III – Produkter som inte alls eller till en mindre del kommer i kontakt med huden
Produktklass IV – Inrednings- och dekorationsmaterial

Varumärket Oeko-Tex®

En produkt får marknadsföras eller märkas med OEKO-TEX® endast om alla ingående delar uppfyller kraven i aktuell produktklass. Produkten måste också tillhöra ett certifikat. STANDARD 100 by OEKO-TEX® anpassar löpande kraven efter REACH-lagstiftningen för relevanta parametrar.

Mer information

 Oeko-Tex Standard 100 - Application for certification - Swerea Sverige.pdf

Kontakt och mer information

Helena Hjärtnäs

Phone: 
+46 (0)31 706 63 03