textilåtervinning

Textilåtervinning

I Sverige konsumerar vi 130 miljoner kg kläder och hemtextil per år, vilket motsvarar 14 kg per person och år. Enorma volymer av dessa går rakt ner i soporna efter användning. Swerea erbjuder kompetens och utvecklar mekaniska och kemiska metoder inom området textilåtervinning.

Återvinningstekniker

För att utnyttja det textila materialet till sin fulla potential innan det slutligen går till förbränning behöver man använda sig av en palett av återvinningstekniker. Återvinning av textil brukar delas in i mekanisk och kemisk återvinning, vilka är två helt skilda processer som har olika förutsättningar och ger skilda resulterande material.

Vissa material kan återvinnas mekaniskt till nya textilier, medan andra kanske bör användas som förstärkningsmaterial. Andra materialfraktioner kan återvinnas kemiskt till högkvalitativ fiber av samma värde som jungfruligt material, och i vissa fall är det effektivast och bäst att förbränna textilen.

Kompetens och utrustning

Swerea utvecklar mekaniska och kemiska metoder med målsättningen att materialet återvinns till nya fibrer för nyproduktion av textilier, alternativt till andra produkttyper. Swerea har flera utrustningar till förfogande, bland annat en textilupprivare i pilotskala, en pilotanläggning för våtspinning, smältspinning och meltblown. Detta tillsammans med vår spetskompetens inom utveckling och analys av textilier och nonwovens, plaster och kompositer, i kombination med kemisk analys och livscykelanalys, gör att vi kan identifiera det optimala användningsområdet för textilt avfall.

Vilka vänder vi oss till?

Vi vänder oss till producerande företag med produktionsspill man vill se på bästa avsättning för och kommuner som önskar se på textilt avfallsmaterial från sina verksamheter. Vi arbetar också till stor del i forskningsprojekt för att vidareutveckla sortering såväl som metoder för textilåtervinning.

Mer information

Kontakt och mer information

erik perzon

Erik Perzon

Phone: 
+46 (0)31-706 63 87

Lisa Schwarz Bour

Lisa Schwarz Bour

Phone: 
+46 (0)31-706 63 58