Ljud och vibrationer

Med Swereas hjälp kan du skapa välljudande produkter, med låga vibrationer och lägre tillverkningskostnad. Det viktigt att ta hänsyn till ljud och vibrationer från allra första början i konstruktionsprocessen och angripa källan till problemen.

Identifiera och eliminera ljud och vibrationer

Swerea erbjuder hjälp med att systematiskt identifiera och eliminera ljud och vibrationsproblem. Vi har kompetens inom ljud och vibrationer från alla typer av maskiner som till exempel fordon, tvättmaskiner, bergborrar, medicinteknisk utrustning och flygplan.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi har flera tekniker och verktyg till vårt förfogande för att kunna lösa problem och föreslå lösningar. En av dessa är automatisk balansering, tekniken eliminerar ljud och vibrationer orsakade av obalanser och roterande krafter.

En annan teknik är olinjära avstämda dämpare, (Nonlinear Tuned Vibration Absorber) som eliminerar fram- och återgående vibrationer med vår patenterade teknik på till exempel mejselmaskiner. Med tekniken avstämda pendeldämpare kan vi hjälpa till att eliminera ljud och vibrationer orsakade av torsionssvängningar.

Tekniker och verktyg

  • Problemidentifiering vid haverier och oacceptabla ljud och vibrationer
  • Konstruktion av produkter med låga ljud och vibrationer
  • Uppmätning och kartläggning av ljud och vibrationer
  • Arbetsmiljörelaterade ljud och vibrationer

Mer information

Kontakt och mer information

Hans Lindell

Phone: 
+46 (0)31-706 60 02

Eva Troell

Phone: 
+46 (0)31 706 60 77