Kvalitetsbristkostnader − dolda guldtackor i företagen

Kostnaderna för bristande kvalitet uppgår hos många företag till mellan 10-40% av den totala omsättningen. Att systematiskt fokusera på att identifiera och eliminera såväl synliga som dolda kvalitetsbristkostnader kan med relativt liten insats ge stora vinster.

Kostnaderna för bristande kvalitet

I lågkonjunkturstider är det svårt att öka omsättningen och därmed få in mer pengar till företaget. Ett annat sätt att öka företagets vinst är att försöka minska företagens onödiga kostnader för bristande produkt- och informationskvalitet.

Metod för att beräkna kvalitetsbristkostnader

Kvalitetsbristkostnader kan delas in i synliga och dolda. Många företag arbetar enbart med att eliminera de synliga kostnaderna och missar de dolda. Oftast döljs de dolda kvalitetsbristkostnaderna som en overheadkostnad som slätas över eller slås ihop med andra kostnader, vilket leder till att kostnaden för bristande kvalitet blir svår att identifiera.

Kontakt och mer information

Per-Johan Wahlborg

Phone: 
+46 (0)70 780 61 07