Elektronikbyggsätt

Med huvudfokus på tillförlitlig elektronikhårdvara arbetar vi inom ett flertal områden som stödjer produktframtagning av elektronik. Vår verksamhet inkluderar elektronikbyggsätt, tillverkningsteknik, processvalidering, tillförlitlighet, provning, material- och felanalys och EU-direktiv.

Mikrosystembyggsätt

Swereas verksamhet inom mikrosystembyggsätt innefattar fundamentala studier av produktions- och designteknologi för mikrosystem.

Forskningsfokus är riktat på fundamentala analyser av processer och metoder som behövs för tillverkning och integration av elektronik, optoelektronik och mikrosystemkomponenter. Syftet är att öka kunskapen om förbindning, kapsling och byggsätt för mikroelektronik och mikrosystemkomponenter genom teoretisk simulering och modellering såväl som genom experimentell forskning.

Lagstiftning

Lagstiftning inom miljöområdet medför ofta tvingande processändringar för producerande företag. Genom att bevaka de EU-direktiv som påverkar elektronikbranschen och proaktivt bedriva forskning för att hitta de bästa tekniska lösningarna ger vi våra kunder ett försprång gentemot konkurrenterna.

Teknikspridning

Forskningsprojekt omsätts tidigt i teknikspridning för att skapa maximal industrinytta. Ett gott exempel är området blyfri lödning där vi de senaste tio åren byggt upp en omfattande kunskap som genom kurser och seminarier spridits till elektronikindustrin.

Aktiviteter

  • Elektronikbyggsätt
  • Tillverkningsteknik
  • Processvalidering
  • Tillförlitlighet
  • Provning
  • Material- och felanalys
  • EU-direktiv

Kontakt och mer information

Klas Brinkfeldt

Klas Brinkfeldt

Phone: 
+46 (0)70 780 60 82