Tillförlitlig elektronik

Swerea arbetar med att bedöma tillförlitlighet av nya byggsätt i forskningsprojekt och av specifika produkter på uppdrag av enskilda företag.

Säkerställ tillförlitligheten i ny elektronik

Den allt snabbare implementeringen av nya material och byggsätt innebär att tidigare arbetssätt för att kontrollera tillförlitlighet medför stora risker och kan orsaka problem och sena omkonstruktioner.

Swerea arbetar både med att utveckla en ny metodik och nya metoder för att säkerställa tillförlitligheten vid användning av ny teknik. Den nya metodiken innefattar vilka aktiviteter som krävs, när de ska utföras och av vem men även ett klargörande av ansvarsfrågor. Vilket ansvar har köpare respektive tillverkare, alternativt konstruktion respektive produktion, för att säkerställa tillförlitligheten.

Tester och analys av defekter och felutfall

Ny teknik innebär ökad risk både för tidiga fel (infant mortality) och förkortad livslängd på grund av snabbare utslitning. Det krävs olika angreppssätt för att säkerställa att dessa två olika feltyper inte orsakar oacceptabelt felutfall. Tidigt felutfall på grund av designsvagheter och material/processrelaterade defekter kan analyseras med HALT/HASS-testning som stimulerar defekter till felutfall.

Åldrings- och utslitningsrelaterade felutfall kräver accelererade test designade för att simulera den aktuella felmoden för att kunna uppskatta den förväntade livslängden. Swerea kan utföra båda typerna av testning.

Kontakt och mer information

Per-Erik Tegehall

Phone: 
+46 (0)31 706 61 48