Mekaniska system

Mekaniska system återfinns i många produkter som tillverkas eller används i verkstadsindustrin, till exempel i transmissioner, motorer, pumpar och cylindrar. En maskins eller produkts egenskaper bestäms av hur de ingående komponenterna samverkar med varandra under olika driftsbetingelser.

Optimering av mekaniska system

Utveckling av någon form av mekaniskt system innefattar design, analys och optimering av systemet samt val av komponenter. Från kravspecifikationen som normalt är upprättad på systemnivå, till vilka delsystem och komponenter produkten ska bestå av och hur dessa ska kopplas samman på ett optimalt sätt. Detta innebär då även att kraven på komponenter och delsystem sätts.

Hur kan vi hjälpa dig?

För standardkomponenter är vanligtvis komponentegenskaperna väl kända. Genom Swereas expertkunskap kan vi ge stöd i utvecklingen av nya mekaniska system eller optimering av befintliga, till vår hjälpa har vi tillgång till kraftfulla simuleringshjälpmedel för att effektivt analysera och optimera systemen.

Kontakt och mer information

mats werke

Mats Werke

Phone: 
+46 (0)31-706 60 88