Limning

Limning

Limning kräver ofta ett annat sätt att konstruera och kräver kunskap både i kemi och mekanik. Swerea hjälper våra kunder med ett helhetstänk från kontakt till funktion.

Limning är en fogningsmetod med många möjligheter och tillämpningar.  På Swerea hjälper vi dig att välja rätt limptyp och limform, hur ytan ska förbehandlas och limmet appliceras. Vårt fokus är att hjälpa dig att nå en kvalitetssäker process. Vi stödjer er i arbetet med limning, slutkontroll och god arbetsmiljö. Behöver du demontera fogarna för reparation eller återvinning så har vi flera intressanta tekniker för det.

Rengöring och förbehandling

Ett exempel på område som är viktigt för limning är rengöring och förbehandling. Vår erfarenhet visar oss att vissa ytor är svårare att limma än andra. Plasmabehandling kan vara ett alternativ för att hjälpa många material att nå rätt ytegenskaper.

Lättviktskonstruktion är också intressant för limning eftersom lim kan foga samman olika typer av material. Vi har djup kunskap om hur lim och material beter sig var för sig och tillsammans samt processens inverkan. Med vår utrustning kan vi utvärdera tillfälliga och kvarstående formförändringar, geometrisäkring samt följa sprickförlopp.

Utrustning

Swerea har automatiserad utrustning för förbehandling (plasma och våtkemisk line), robotiserad limutrustning för sträng respektive swirl applicering. Vi har en 3D scanner som i realtid mäter formförändringar under värmning och kan följa sprickförloppet med akustisk emission och ultraljud.

Utbildning

Swerea erbjuder flera kurser inom limning. Vi skräddarsyr och arrangerar utbildningar efter ditt företags unika behov, på plats hos er eller i våra lokaler.

Kontakt och mer information

Ola Albinsson

Phone: 
+46 (0)31-706 61 90