Värmebehandling

Värmebehandling för stål & metaller

Värmebehandling är en kritisk process för att ge metaller deras eftersträvade egenskaper. Swerea erbjuder tillämpad forskning, utveckling, utbildning och uppdrag inom värmebehandling med specialistkunskaper i härdning, kylning och för- och efterbehandling.

Vi erbjuder tjänster som forskning och utveckling, rådgivning, utbildning och konsultuppdrag inom värmebehandling. De processer som främst avses är sätthärdning, genomhärdning, induktionshärdning och nitrering eller nitrokarburering. Till detta hör också relaterade för- och efterbehandlingar.

Värmebehandling - process och produktutveckling

Nedan presenteras ett urval av de tjänster som vi erbjuder inom området:

  • processutveckling och prediktering
  • produktionsprocessens inverkan på mekaniska egenskaper
  • simulering av värmebehandling och utmattningsegenskaper
  • fraktografi och utvärdering av brottytor
  • utmattningsprovning, som t.ex. roterande böjprovning eller kontaktutmattningsprovning
  • utvärdering av kylmedelsegenskaper/kylmedelsprovning
  • efterbearbetning av smidda produkter

Swerea genomför FoU-projekt med tyngdpunkt på konstruktionens, materialets och processens inverkan på värmebehandlade produkter. Vi har utrustning och anläggningar för försök, simulering och utprovning.

SmartQuench - portabel analysutrustning

Genom återförsäljare över hela världen säljer vi den egenutvecklade utrustningen Ivf SmartQuench. Utrustningen är portabel och med den mäts och analyseras kylförlopp för vätskor, t ex härdoljor och vattenbaserade polymerkylmedel avsedda för härdning.

Nätverk för värmebehandling

Swerea driver olika nätverk för forskning och utveckling inom värmebehandlingsområdet.

Kontakt och mer information

Eva Troell

Phone: 
+46 (0)31 706 60 77
Swerea IVF

marie-fredriksson

Marie Fredriksson

Phone: 
+46 (0)36-30 12 18
Swerea SWECAST

Sven Haglund

Sven Haglund

Phone: 
+46 (0)8-440 48 49
Swerea KIMAB

Roger Andersson Swerea MEFOS

Roger Andersson

Phone: 
+46 (0)920 20 19 08
Swerea MEFOS