SE:Kond LIFE – Återanvändning av fordonskomponenter

Syfte i etapp 1

Att bygga kunskap som möjliggör ökad återanvändning av komponenter i framtidens industriella återtillverkningssystem i fordonsbranschen.

Mål 

  • Identifiera hinder och möjligheter för att återanvända de studerade bilkomponenterna
  • Utforma etapp 2 projekt med lämplig konstellation för att kunna utveckla bl.a. demonstrator som praktiskt visar hur återanvändning av komponenter kan öka

Leveranser

  • Kartlägga och kategoriserar de vanligaste förekommande skadorna och defekterna på fram- och bakvagnar
  • Demonstrera ett urval av metoder och tekniker för defektanalys, återtillverkning och kvalitetskontroll
  • Planera utvecklande av metod som kan bedöma miljönyttan av återtillverkning och återanvändning av bildelar

Projektbudget

625 kkr (Vinnovas stöd 500 kkr)

Projektpartners

Volvo, Ecris, Dekra, Swerim och RISE