Sten Wessman

6,6 Mkr till fullskaleprojektet SuperICME 2.0

31 augusti, 2018

Det centrala i fullskaleprojektet SuperICME 2.0 är ICME (Integrated Computational Materials Engineering). Det är en sammankoppling av materialmodeller i olika längdskalor; CALPHAD (Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry) vilket är ett lingua franca för att beskriva termodynamiken för ett system och superlegeringar. De högpresterande legeringarna är utformade att ge erforderliga egenskaper vid höga temperaturer med bibehållande av karaktärsdrag som hållfasthet, kryp- och korrosionsmotstånd.

Förväntade effekter och resultat

– Projektet handlar om att kombinera avancerad materialdesign, termodynamiska beräkningar och superlegeringar på ett antal specifika områden som homogenisering och diffusion i beläggningar, berättar Sten Wessman, Swerea KIMAB som även är koordinator för projektet. Metodiken kommer att korreleras och modelleras mot materialegenskaper och kommer bland annat att utmynna i två demonstratorer.

Budget och projektdeltagare

SuperICME 2.0 har en total budget på 6,6 miljoner kronor, varav 3 miljoner kommer från Vinnova.

Deltar i projektet gör GKN Aerospace Sweden, Outokumpu Stainless, Sandvik Materials Technology, Siemens Industrial Turbomachinery, Thermo-Calc Software, Linköpings universitet, Högskolan Väst och Swerea KIMAB. Koordinator för projektet är Sten Wessman vid Swerea KIMAB.

Projektet är ett av åtta nya fullskaleprojekt inom innovationsprogrammet Metalliska material. Mer information om detta projekt och övriga beviljade projekten hittar du på Metalliska materials webbplats.