Internet of materials

Digitalt stål förbättrar allt?

24 augusti, 2018

Hur miljövänligt är stålet i din bil? Med digital teknik ska stål ges en egen identitet för bättre kunskap och hantering av materialet. –Framtidens konsument kanske inte bara kommer att fråga om flyget klimatkompenserar eller hur bränslesnål bilen är, utan även efterfråga information om materialet, säger forskaren Bertrand Noharet. 

Redan idag återvinns stora mängder stål och branschen pratar gärna om stålet som 100 procent återvinningsbart. Men i takt med utvecklingen av allt fler multimaterial och komplexa produkter försvåras återvinning och återanvändning. Och det är inte lätt att veta exakt vad alla produkter innehåller.  

Smart stål och Internet of Materials

I projektet Smart Steel samlas forskare och industri för att testa och utvärdera sätt att märka upp stål digitalt för ökad spårbarhet och kunskap om materialen. Konceptet kring Smart Steel bygger på att ge material en egen identitet som kan fyllas med relevant information. Information som i sin tur kan plockas upp av människor och maskiner för olika syften. Exempelvis kan information om hur materialet tillverkats, använts eller hur det ska bearbetas på bästa sätt kommuniceras. 

– Med spårbarhet finns också nya affärsmöjligheter. Förutom att processer kan effektiviseras och återvinnig förbättras skulle tillverkare av stål kunna erbjuda fler kringtjänster. Internet of materials har liknande potential som Internet of things, säger Bertrand Noharet. 

Optimal återanvändning och återvinning av material

För återvinningsbranschen kan ett unikt ID på produkter underlätta sortering. En bil med flera material skulle till exempel kunna plockas isär mer effektivt istället för att allt strimlas i bitar. Vissa delar kanske till och med kan återanvändas i sin helhet, utan att behöva gå igenom resurskrävande återproduktion. På Swerea pågår forskning på både bättre återvinningsprocesser och tillverkningsmetoder för att märka upp material på bästa sätt. 

– Vi har till exempel testat gjutning, men testar även att föra in RFID-taggar [digitala chip] via additiv tillverkning. Det är viktigt att hitta olika sätt att ge materialen ett ID, säger Bertrand Noharet. 

Anpassa tekniken till din verksamhet

För vissa aktörer kan det vara viktigare att hitta ett sätt som fungerar med deras befintliga tillverkningsmetod. För andra kan det vara motiverat att byta tillverkningsmetod för att ge sina material och produkter ett digitalt ID.  

– Ju mer information och data som finns tillgängligt för utveckling, tillverkning och användning desto mer optimerat blir materialutnyttjandet. Med möjligheten att följa varje enskild enhet och prediktera [förutsäga] livslängd kan vi förhindra onödiga haverier och använda varje produkt fullt ut, säger Eva Petursson forskningschef på SSAB. 

Och vem vet – någon gång i framtiden kanske det inte finns några stålförsäljare, utan bara ståluthyrningsbolag som tar tillbaka sina produkter för återanvändning eller återvinning i nya produkter.