Art director Astrid Hedenström och marknadskommunikatör Elin Hagström gästar detta avsnitt om forskningskommunikation. Webbredaktör Helena Svensson intervjuar.
Art director Astrid Hedenström och marknadskommunikatör Elin Hagström gästar detta avsnitt om forskningskommunikation. Webbredaktör Helena Svensson intervjuar.

Forskningskommunikation - nytt podcastavsnitt!

28 augusti, 2018

Vem, vad, varför? I senaste avsnittet av vår podcast Framtidens industri gör vi en djupdykning i forskningskommunikationens värld. Varför ska vi kommunicera nya forskningsresultat, och vilka bitar är viktiga att tänka på för att nå fram med sitt budskap? 

Lyssna på avsnittet Forskningskommunikation!

Forskning genererar ny kunskap som är viktig för både samhälle, näringsliv och individ men måste också nå sin mottagare för att skapa nytta. I vårt senaste podcastavsnitt har vi bjudit in Swereas marknadskommunikatör Elin Hagström och art director Astrid Hedenström för att samtala om forskningskommunikation. Intervjuar gör Helena Svensson, webbredaktör på Swerea IVF.

Vad är det som är så viktigt med forskningskommunikation?

– Dels är det bra för forskaren eller organisationen som blir mer känd och kan dra ekonomiska fördelar av det, dels handlar det om ett samhällsansvar. Vi som tar fram viktig kunskap kring exempelvis miljövänligare industriprocesser har också ett ansvar att förmedla det på ett effektivt sätt, säger Elin Hagström.  

Forskning rapporteras traditionellt i forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar som kan kännas svårgenomträngliga. Samtidigt finns ofta flera intressenter så som industri, finansiärer, politiker eller enskilda individer. Hur hanterar man budskap och olika målgrupper? 

– På Swerea har vi många målgrupper vilket är både kul och utmanande. En vanlig fallgrop är att ha samma budskap till flera målgrupper. Istället är det bättre att välja ut en primär målgrupp och anpassa buskapet därefter. Vi försöker också jobba holistiskt med både text, ljud, bild och ibland film och märker att det engagera mer, säger Astrid Hedenström.

Vad händer om man struntar i kommunikationen?

–  Om inte vi äger vårt varumärke, vår historia eller vår berättelse så kommer andra att fylla i den åt oss. Övergripande målet är att vi ska ses som problemlösare, en typ av Ghostbusters. Har man ett problem, ring till oss, säger Astrid Hedenström.

5 tips för god kommunikation

  • Lär känna din målgrupp. Testa ditt budskap på person ur målgruppen.
  • Lyft fram det viktigaste först, enligt din målgrupp. Oftast är det vad din kunskap kan användas till (nyttan).
  • Sätt in kunskapen i ett sammanhang, så som jämförelser eller väv in din kunskap i ett verkligt eller visionärt exempel.
  • Upprepning och uthållighet. Få människor kommer ihåg något som man bara hört en gång. Var inte rädd för att upprepa ditt budskap över en längre tid.
  • Budgetera för kommunikation. Arbetet är inte klart när du tagit fram   kunskapen. Den måste också förmedlas för att göra nytta.