RFID_textilåtervinning

Hantering av textila material ska effektiviseras med hjälp av RFID-teknik

16 februari, 2018

En effektiv sortering av textila material är ett av fundamenten för en framtida produktiv och lönsam textilåtervinning. Just nu pågår två projekt på Swerea IVF inom området RFID-teknik. Det gemensamma målet är att utveckla ett system för informationsöverföring som medför positiva effekter genom hela den textila värdekedjan: från produktion till sortering för återanvändning och materialåtervinning.

Teknologin bygger på att man med hjälp av en integrerad sensor eller kod kan scanna ett enskilt plagg, eller flera plagg på en gång, och på så sätt få fram detaljerad information om dessa. Vanliga streckkoder och QR-koder är baserade på samma teknologi, men i dessa fall måste koden visas upp för en läsare.  RFID som teknik är inte ny men utvecklingen har gått starkt framåt de senaste åren samtidigt som kostnaderna minskat.

För att förbättra hanteringen av textila material efter användning krävs innovativa lösningar. I pågående forskningsprojekt har man nu identifierat RFID-tekniken som en lösning när det gäller spårbarhet och transparens, som exempelvis skulle ge stora fördelar avseende sortering berättar Lisa Schwarz Bour, en av projektledarna och aktiv inom området textilåtervinning och Centrum för textilåtervinning.

– I textilbranschen hanteras komplexa, textila material sammansatta av flera fibertyper, ofta färgade med olika typer av infärgningssystem och i många fall med olika typer av ytbehandling. För att utnyttja potentialen hos insamlat textilt material ämnat för materialåtervinning behöver vi kunna identifiera informationen om den textila produkten, och utifrån informationen välja rätt återvinningsteknik. Idag arbetas det intensivt med att ta fram både kemiska och mekaniska återvinningsteknologier, och sorteringen är avgörande i båda fallen, menar Lisa.

RFID används i viss utsträckning redan idag, men då främst avseende logistik. På Centrum för textilåtervinning tror man att vi kommer att se RFID-tekniken användas till sin fulla potential i våra textila produkter om några år, men det finns en del utmaningar att lösa innan RFID går att använda fullt ut.

– Utmaningarna i dagsläget är att skapa ett flexibelt, gemensamt system med en bred förankring som är attraktivt för många olika aktörer i den textila värdekedjan. Just nu pågår mycket inom RFID- området och vi arbetar branschöverskridande med projektparter som Acreo, AB Ludvig Svensson, Filippa K, Learningwell West AB, Peak Performance och WRSD, säger Lisa.

Finansiär: Vinnova

RFID FashionTech
Kontaktpersoner:
lisa.bour [at] swerea.se
louise.holgersson [at] swerea.se

RFID i textilproduktion
Kontaktpersoner:
lisa.bour [at] swerea.se
christina.jonsson [at] swerea.se

De övergripande målen i projekten RFID FashionTech och RFID i textilproduktion är att undersöka och implementera RFID-teknologi för att möjliggöra spårbarhet, transparens samt effektiv informationsöverföring i den textila värdekedjan.

RFID växthusvävar
Kontaktperson:
louise.holgersson [at] swerea.se

RRFID i klimatvävar avser använda teknologin till övervakning av klimat i växthus. Klimatvävar är en teknisk textil som används i växthus för att kontrollera fuktighet, temperatur och UV-strålning. Väven monteras ofta under taket på växthuset, några meter över marken. Genom att integrera RFID i väven öppnar sig nya möjligheter till övervakning och kontroll av klimatet som dels gynnar odlaren men även produktutveckling inom området.