Händer som håller plastbitar

Kartläggning av reglerade kemikalier i återvunnen plast

17 september, 2018

Naturvårdsverket har beviljat Swerea IVF  1 000 000 kronor för kartläggning och analys av reglerade kemikalier i återvunnen plast från bil och elektronikskrot. - Målet med studien är att bidra till en resurseffektiv och säker användning av återvunnen plast, säger Mattias Andersson,  projektansvarig.
 

Med hjälp av en överblicksbild kan riskfyllda strömmar pekas ut men framförallt kan de identifieras. Detta skulle kunna leda till mindre risker med att använda återvunnen plast och därmed kan denna användning öka, vilket bidrar till ett mer cirkulärt materialflöde och mindre resursslöseri.


Undersökningen kommer fokusera främst på den plast som faktiskt kan sättas på marknaden och som har genomgått de separations- och reningsprocesser som används av återvinnare i dagsläget. 

Representanter från Volvo Cars AB, Electrolux AB, Stena Recycling AB, KemI och Naturvårdsverket är med i projektet för att säkerställa att det ska leda till nytta för producenter, användare och återvinnare.