Swerea MEFOS i Luleå

Ny tillförordnad vd på Swerea MEFOS

31 maj, 2018

Inför omstruktureringen av Swerea och bildandet av det nya stålforskningsinstitutet SWERIM AB tillsätts Görans Carlsson som tillförordnad vd på Swerea MEFOS. 

Swerea MEFOS kommer att ingå i det nya stålforskningsinstitutet SWERIM AB som planeras komma igång under hösten. Den nya styrelsen kommer i höst att utse en vd för institutet. Från och med 1 juni utses Göran Carlsson som tillförordnad vd för Swerea MEFOS.

- Jag vill tacka Eva Sundin för hennes goda insatser som verkställande direktör för Swerea MEFOS. Eva Sundin har sedan hon tillträdde 2015 gjort stora insatser för verksamheten och varit en uppskattad chef och ledare på plats i Luleå, säger Jarmo Tonteri, ordförande för Swerea MEFOS.

Eva Sundin tillträdde tjänsten som verkställande direktör för Swerea MEFOS i augusti 2015. Sedan dess har Swerea MEFOS bland annat drivit ett framgångsrikt effektiviseringsprogram som har gett bra resultat för verksamheten. 

Vid frågor kontakta Göran Carlsson, vd Swerea och tf vd Swerea MEFOS.
Telefon: 070 – 561 92 21