Kjell-Arne Persson

Nytt projekt ska förbättra arbetsmiljön för svetsare

31 augusti, 2018

Innovationsprogrammet Metalliska material har beviljat 4,7 miljoner kronor till ett projekt som ska förbättra arbetsmiljön för svetsare.

Den bärande idén i projektet Minimerad risk för frisättning av farliga ämnen från svetsrök vid rörtrådssvetsning av rostfria stål (MIREL-FCW) är att minimera farliga särdrag hos partiklar från svetsrök och frigjorda metaller vilket är av stor betydelse för hälsan under svetsning av rostfria stål.

Målet med projektet är att identifiera och förstå risker med olika typer av tillsatsmaterial, för att kunna ge relevant information och rekommendationer till svetsare och ta fram nya flussfullda trådar/skyddsgaser, vilka ska ge minskad frigörelse av metaller, speciellt Cr(VI), och därigenom förbättrar arbetsmiljön.

– Projektet syftar till att förbättra arbetsmiljön för svetsare, speciellt för de som arbetar med rostfria material. Arbetsmiljö är ett viktigt område och det är stimulerande att få arbeta tillsammans med hela kedjan från materialutvecklare till forskare inom svetsprocesser, analys av svetsrökspartiklar till miljömedicin, säger Kjell-Arne Persson, specialist inom fogningsteknologi på Swerea KIMAB och koordinator för projekt MIREL-FCW.

Bufget och deltagare

Projektet genomförs inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material och har en total budget på 4,7 miljoner kronor, varav 2,1 miljoner kommer från Vinnova.

Deltagande företag är AGA Gas, voestalpine Böhler Welding, Outokumpu, KTH, KI, Arbetsmiljöverket, Swerea KIMAB och Svetskommissionen. Koordinator för projektet är Kjell-Arne Persson vid Swerea KIMAB.

Projektet är ett av åtta nya fullskaleprojekt inom innovationsprogrammet Metalliska material. Mer information om de beviljade projekten hittar du på Metalliska materials webbplats.