CIRC4Life

Samspel mellan konsumenter och företag bidrar till en cirkulär ekonomi

28 september, 2018

Hur kan konsumenter bli mer delaktiga i processer som rör åter-vinning och återanvändning? Och hur blir företag mer intresserade av att ta hand om överbliven mat och elektronik som vi inte längre använder? Det nystartade projektet CIRC4Life tar fram lösningar för konsumenter och företag i samspel.

En cirkulär ekonomi är ett koncept som syftar till att minska förbrukningen av råvaror och mängden deponerat avfall genom att i första hand återanvända, eller annars återvinna produkter efter deras användning.

-EU-projektet CIRC4Life vill stimulera samspelet mellan konsumenter och företag att hitta drivkrafter för återanvändning och återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning samt mat från jordbruk, säger Anna-Karin Jönbrink, Chef för gruppen Energi och Miljö. 

CIRC4Life kommer ta fram modeller och system för att det ska bli vinstgivande för företagen att ta hand om elektriska produkter och utrustning som inte längre används. Oftast är det mest lönsamt att ta hand om stora kvantiteter samtidigt, exempelvis ledbelysning från industrier som byter ut allt på samma gång. Projektet vill utveckla metoder som även gör konsumenters läsplattor lönsamma för ett företag att reparera eller återvinna. På en skola i Spanien kommer ”smart bins” (smarta papperskorgar) att provas, som gör det enkelt och roligt att lämna in sina läsplattor då de inte längre behövs. Samtidigt blir de lätta för företagen att samla in.

-Nya affärsmodeller kommer att tas fram för att underlätta hur konsumenter och marknad kan samspela för att utveckla system för återanvändning. Nya produkter och hela system kommer också att skapas, allt i syfte att få fram ekonomiskt lönsamma cirkulära system som bidrar till en hållbar utveckling, säger Anna-Karin Jönbrink.

Läs mer om projektet
CIRC4Life