Signering av avtal

Swerea delas den 1 oktober när instituten omstruktureras

3 juli, 2018

Svensk forskning stärks när instituten nu omstruktureras. Swerea, som idag ägs av näringslivet och staten tillsammans, kommer att delas.

Under hösten genomförs förändringar i de svenska forskningsinstituten när Swerea-koncernen delas upp. Det som idag heter Swerea MEFOS och delar av Swerea KIMAB kommer att uppgå i ett nytt industriforskningsinstitut för metallforskning med totalt 185 medarbetare. Resterande delar av Swereas verksamhet med 355 medarbetare kommer att uppgå i RISE. 

− Den svenska stål- och metallindustrin måste kraftfullt fortsätta att utveckla sina produkter och deras egenskaper för att behålla sin ställning på marknaden. Såväl material- som applikationsutveckling kommer att vara centralt för att företagen ska kunna fortsätta vara bland de ledande leverantörerna i världen, säger Bo- Erik Pers, vd på Jernkontoret och ordförande för Stiftelsen Svensk Järn- och Metallforskning och Metallurgiska Forskningsbolaget i Luleå.

– Det är fantastiskt roligt att vi på RISE nu får ytterligare 355 innovativa problemlösare. För att kunna möta de stora samhällsutmaningarna och inte minst omställningen mot ett hållbart samhälle behöver vi jobba över forskningsgränserna. Det är i gränssnittet mellan olika teknologier och kompetenser som de nya landvinningarna kommer. Ju bredare branschkunnande vi har desto starkare spelare och attraktivare samarbetspartner blir vi för industrin, säger Pia Sandvik, vd för RISE. 

Affären genomförs den 1 oktober 2018 och berör totalt 540 medarbetare över hela landet. 

Se även pressmeddelanden från RISE respektive Jernkontoret.