I  MRC Aerospace studerar vi korrosions och korrosionsskydd av material som används inom rymdindustrin. Det är ett särskilt fokus på att utforma reproducerbara och robusta korrosionsprovningstester för nya aluminiumlegeringar och nya ytbehandlingar.

Nya regler (REACH) har lett till stora förändringar när det gäller korrosionsskydd av aluminium. Det är nödvändigt att hitta ett alternativ till traditionella aluminiumlegeringar och ytfinisher.

För flygindustrin är det nödvändigt att hitta alternativa material och ytbehandlingar och det finns ett behov av att utveckla relevanta accelererade tester av aluminiumlegeringar som uppvisar gott motstånd mot atmosfärisk skorrosion.

Mål för MRC Aerospace

 • Att utföra en litteraturstudie om de parametrar som påverkar korrosion på aluminium.
 • Att med accelererande korrosionstester studera korrosionsbeständighet hos aluminiumlegeringar.
 • Att välja parametrar för att utveckla nya accelererade korrosionstester.

Medlemskap

Ett medlemsprogram omfattar ett antal företag som delar gemensamma intressen. Tillsammans formulerar de projekt som genomförs i nära samarbete med Institut de la Corrosion eller Swerea KIMAB.

Inom MRC Aerospace skapar vi dessutom nätverksmöjligheter för partners inom industri, offentliga förvaltningar, materialleverantörer och forskare. Detta inkluderar projektmöten, seminarier, konferenser och kurser.

Participants

 • Boeing
 • Henkel
 • PPG Aerospace
 • Safran
 • Airbus group
 • Arconic
 • Akzo Nobel
 • Socomore
 • Constellium
 • DGA
 • Liebherr
 • Institut de la Corrosion