Centrum för renhet

Centrum för renhet är ett medlemsprogram där vi samlar svenska företags gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov inom området renhet. Medlemmar i Centrum för renhet har tillgång till en samlad och uthållig utvecklingsresurs.

Medlemsprogram för forskningsområdet renhet

Projekt inom Centrum för renhet kommer att ha sin tyngdpunkt på tillämpad forskning och utveckling av dagens processer och produkter samt nya alternativa processer. Områden som kommer att lyftas fram är renhet inom den tillverkande industrin:

  • partikelrenhet
  • renhet avseende olja
  • fett och salter
  • processvätskor samt den kringliggande miljöns påverkan på produkters/komponenters renhet.

Genom centrets verksamhet säkras en uthållig och långsiktig kompetensuppbyggnad relaterat till renhetsfrågor inom den svenska tillverkningsindustrin. Medlemmarna beslutar om färdiga projektförslag vid medlemsmöten 1–2 ggr/år.

Medlemsföretag idag


SKF AB
Volvo CE
Volvo Technology AB
Volvo Car Corporation
Gnosjö Automatsvarvning AB
Lesjöfors Industrifjädrar AB
Exova Materials Technology AB
Parker Hannifin AB
GKN Driveline AB
BorgWarner Sweden AB
Autotube AB
Pihls AB
Scania CV AB
Viverk AB

Bli medlem

Alla organisationer som är en juridisk person och som har ett intresse för renhet har möjlighet att söka medlemskap i Centrum för renhet. Medlemmar ska vara aktiva i Sverige och ha ett svenskt organisationsnummer. Medlemsavgiften är årsbaserad och höjs med 1 000 kr varje år. Medlemsavgiften för 2018 är 30 000 kr och går till projektfinansiering. Swerea IVF står för de administrativa avgifterna.

Mer information

PDF iconHär hittar du information om Centrum för renhet (159.86 KB)