Compraser Labs

Compraser Labs är ett nationellt centrum för forskning och utveckling av produktionsprocesser och -system för kompositbaserade produkter. Compraser Labs drivs i form av ett medlemsprogram av RISE SICOMP och RISE IVF. 

Inom Compraser Labs arbetar vi med utveckling och industrialisering av effektiv tillverkningsteknik. Detta gör  för att våra medlemmar skall kunna:

 • Minska sina produktionskostnader
 • Reducera processtiderna
 • Öka processtabiliteten
 • Minska miljöbelastningen
 • Skapa bra arbetsmiljö

Vi samlar de främsta företagen, universiteten och instituten inom tillverkning av fiberbaserade kompositprodukter. Medlemsporgrammet är präglad av kunskap, kreativitet samt affärsutveckling och fungerar som innovationsplattform med en test- och demoverksamhet i centrum av verksamheten. Detta betyder att vi arbetar på höga teknikmognadsnivåer med sikte på att implementera lösningar hos industrin. Våra huvudområden är:

 • Automatisering
 • Ytbehandling
 • Fogning
 • Processutveckling
 • Verktyg för komposit
 • Kvalitetssäkring

Är du intresserad av att bli medlem? Kontakta oss eller läs mer under ”Medlemskap