Trots förekomsten av olika diskussioner inom området (främst CEOCOR och NACE) är det brist på sammanhållen struktur inom korrosion och korrosionsskydd (t.ex. katodiskt skydd) i jord/mark där studier av vanligt industriellt intresse med fördel skulle kunna utföras.

Institut de la Corrosion (IC) och Swerea KIMAB har genomfört flera studier och har stor erfarenhet inom området. Vi har mer än 30 års erfarenhet och under denna tid har vi varit delaktiga i konsultuppdrag, projekt och gemensamma industriprogram.

Mål

Målet med medlemsprogrammet är att samla slutanvändare, företag och materialproducenter (rörledningar & beläggningar) för att diskutera aktuella problem relaterat till korrosion och korrosionsskydd (katodiskt skydd) i mark samt att driva forskningsprojekt. 

Medlemskap

Ett medlemsprogram omfattar ett antal företag som delar gemensamma intressen. Tillsammans formulerar de projekt som genomförs i nära samarbete med Institut de la Corrosion eller Swerea KIMAB.

Inom MRC Jord/Mark skapar vi dessutom nätverksmöjligheter för partners inom industri, offentliga förvaltningar, materialleverantörer och forskare. Detta inkluderar projektmöten, seminarier, konferenser och kurser.