Användning av lätta konstruktioner och material ökar inom flera branscher. Lättvikt spelar stor roll för ökad effektivitet och mindre miljöpåverkan, krav som får allt större inverkan på konkurrenskraften såväl lokalt som globalt. LIGHTer hjälper dig med konstruktioner och vägval för lättare produkter!

Lättvikt gör ofta produkter billigare att använda och frakta eller enklare att hantera. Idag ser vi utveckling av lätta konstruktioner inom exempelvis, fordon, flyg, marin, verkstad, bygg, energi och infrastruktur.

LIGHTer – samarbete inom lättvikt

Swerea leder den nationella branschöverskridande arenan inom lättvikt, LIGHTer, där organisationer; företag, forskningsinstitut, akademi, branschföreningar, kommuner, regioner och myndigheter samarbetar för att utveckla teknologier, testmiljöer och människor.

LIGHTer medlemsprogram

Alla organisationer med ett intresse för lättvikt har möjlighet att söka medlemskap i LIGHTer. Medlemmar ska vara aktiva i Sverige och ha ett svenskt organisationsnummer.

Genom att vara medlem i LIGHTer tar man ett gemensamt nationellt ansvar till att stötta svensk industri att bli världsledande inom teknik för lätta konstruktioner. Det handlar om tillväxt, export och arbetstillfällen.

Mer information

Vill du veta mer om medlemsprogrammet eller har du någon fråga? Kontakta oss gärna!