Gå vidare till PRISMA:s webb (eng)

Dagens samhälle ställer allt högre krav på industrin när det gäller minskad miljöpåverkan, energieffektivitet och effektiv resursanvändning. Detta har i sin tur lett till förbättrade metoder för att övervakning och hur industrin påverkar sin omgivning.

Processintegration och matematisk programmering är användbara metoder för att effektivt utvärdera storskaliga industrisystem. Via PRISMA kan vi hjälpa dig med just detta då vi har mångårig erfarenhet och expertis på området.

PRISMA erbjuder avancerad industrinära forskning på produktionssystem för järn- och ståltillverkningssystem för industrin. Vi har mer än 10 medarbetare som är experter på processintegration och teamet har även tillgång till Swereas breda kunskap inom metallurgi och processmodellering.

Vision

"PRISMA ska uppfattas som världsledande inom området processintegration med tillämpning mot malmförädling och metallurgisk industri inklusive råvaruförsörjning, energieffektivisering och samhällsnytta."