EMC-nätverket 

Nätverket syftar till att höja kunskapsnivån kring EMC-frågor inom Industrin. Vi tillhandahåller också laboratorieutrustning på tre ställen i Sverige så att företag själva kan verifiera sina produkter med avseende på EMC-prestanda på ett kostnadseffektivt sätt. Medlemskap i nätverket ger företaget möjlighet att bygga egen kompetens kring dessa frågor.

EMC är förkortningen för det engelska begreppet ElectroMagnetic Compatibility, eller på svenska elektromagnetisk kompatibilitet. Redan 1989 insåg dåvarande EG att man måste begränsa den allt mer ökande "elektroniska nedsmutsningen". I EMC-direktivet, 2004/108/EG lägger man fast riktlinjerna för hur detta ska ske. Grundkravet beskrivs i skyddsnormen i EMC-direktivet, Artikel 5 och Bilaga 1.
 
Förenklat säger denna att: Apparaterna ska inte generera elektromagnetisk störning som överskrider en nivå så att andra apparater kan fungera i enlighet med dess avsikter, och att: Apparaterna ska ha tillräcklig immunitet mot elektromagnetiska störningar.

Syftet med nätverket är att

  • Skapa ett oberoende forum för EMC-frågor i Sverige
  • Sprida kunskap om nya standarder och regelverk inom EMC-området
  • Ge tillgång till kostnadseffektiva testlaboratorium för EMC-analys
  • Tillhandahålla kontinuerlig omvärldsbevakning

Aktiviteter

  • Arrangera utbildningar, seminarier, medlemsmöten och erfarenhetsutbyten
  • Uppdatera och tillhandahålla kostnadseffektiva testlaboratorier
  • Informera och kommunicera nyheter inom EMC-området.

Antal medlemmar:  Drygt 50 företag

Pris:  6 000 kr per år

Mer information

Vill du gå med i nätverket eller veta mer? Besök våra medlemssidor eller var vänlig och kontakta oss.