I Nätverket för Ekodesign håller vi oss uppdaterade inom området, det kan gälla lagkrav och aktuella materialutvecklingsfrågor vid utveckling av produkter med minial miljöbelastning.

Nätverket erbjuder stora möjligheter till stöd i ditt arbete, att skapa kontakter och utbyta erfarenheter. Med ekodesign, eller miljöanpassad produktutveckling, är målet att stödja ditt företag att skapa produkter som ger maximal nytta med minimal miljöbelastning.

Som medlem får du tillgång till:

  • Nätverket träffas regelbundet för seminarier och erfarenhetsutbyte
  • Varje träff har ett tema inriktat mot det aktuella inom ekodesign
  • Träffarna hålls ofta i samband med studiebesök hos deltagarna eller andra intressenter
  • Såväl stora som små företag finns bland medlemmarna
  • Information om de senaste forskningsresultaten
  • Möjlighet att medverka i forskningen och påverka inriktningen inom området.

Mer information

Vill du gå med i nätverket eller veta mer? Besök våra medlemssidor eller var vänlig och kontakta oss.

Läs om höstträffen i Nätverket för Ekodesign.