Kemikaliegruppen finns till för att sprida det senaste inom kemi- och miljörelaterade frågor till medlemsföretagen. Nätverket drivs av Swerea IVF tillsammans med experter från universitet och myndigheter.

Syftet med gruppen är att förmedla lagkrav och annan information inom kemikalieområdet på ett lättförståeligt sätt, så informationen blir använd i företagens dagliga kemikaliearbete.

Ett medlemskap i Kemikaliegruppen gör dig bättre rustad att kommunicera relevanta kemikaliekrav till dina underleverantörer och att möta frågor och krav från konsumenter och media.

I dag består nätverket av över 100 medlemsföretag fördelade på två undergrupperingar, en inom textilbranschen och en inom elektronikbranschen. I "Kemikaliegruppen Textil" finns företag inom främst textil, möbel och detaljhandel. I "Kemikaliegruppen EEE" ligger fokus på kemikalier i elektroniska och elektriska produkter.

Kemikaliegruppen - en kunskapsplattform

Kemikaliegruppen är en kunskapsplattform som via regelbundna möten, besök på ditt företag och tillgång till medlemssidor och kemikaliedatabas hjälper dig att hålla dig uppdaterad kring relevanta lagkrav inom kemikalieområdet.

Läs mer om alla fördelar ett medlemskap ger under Bli medlem.

ChemicALL - Kemikaliegruppens databas

Ett medlemskap i Kemikaliegruppen ger tillgång till ChemicAll - det av OECD topprankade kemikalieverktyget. Läs mer om ChemicALL här.