Svenskt Monteringsforum är en samlingspunkt för alla som arbetar med utvecklingsfrågor och problemlösning inom monteringsområdet. Nätverket administreras av Swerea IVF som en fristående part.

Nätverket har drygt 260 medlemmar från omkring 50 företag. Verksamheten leds av ett råd med personer verksamma inom industri respektive forskning. Rådets uppgift är att skapa projektsamarbeten mellan forskningsorganisationer och svensk industri, påverka forskningsfinansiärer och identifiera behov som är gemensamma för många företag.

Som medlem får du tillgång till följande:

  • Kunskapsutbyte med företag från den egna eller andra branscher och möjlighet att hitta partners för gemensamma utvecklingsinsatser
  • Färska forskningsresultat och möjlighet att påverka forskningsinriktning
  • Studiebesök på företag som har kommit långt inom montering
  • Seminarier med särskilt tema
  • Gemensamma projekt
  • Rabatt på utvalda konferenser som är öppna för andra än nätverkets medlemmar, t ex den årliga monteringskonferensen i StockholmBli medlem i nätverket

Bli medlem

Medlemsavgiften är 5 000 kr som första medlem från ditt företag. Därefter betalar anställda på samma företag 500 kr/person. Företag med upp till 15 anställda betalar endast 2 000 kr för första medlemmen och 500 kr för ytterligare medlemmar.

Mer information

Vill du gå med i nätverket eller veta mer? Besök våra medlemssidor eller var vänlig och kontakta oss.