P3-nätverket

Produktplanering är en svår men synnerligen viktig verksamhet i alla företag. Swerea IVF har genom många års forskning och i samarbete med flera industriföretag inom olika branscher byggt upp betydande erfarenhet och kunnande inom området.

Erbjuda rätt produkt i rätt tid

Avgörande för företagens framtida överlevnadsförmåga är att kunna erbjuda rätt produkt på rätt sätt i rätt tid och till rätt pris. Det handlar om att ständigt utveckla sin portfölj av kund¬erbjudanden (produkter och tjänster) för långsiktig konkurrenskraft genom att väga samman marknadens behov med den egna förmågan. Nätverket verkar för att höja svensk industris förmåga till detta.

Hur arbetar P3-nätverket med produktplanering?

I P3-nätverket kan företagen utbyta erfarenheter av sitt arbete med produktplanering, dels via nätverksträffar och dels via arrangerade tankesmedjor och seminarier. Företagen får råd och utbildning samt information om och inspiration till olika arbetsmetoder och verktyg.

Medlem i P3-nätverket

 • Ett seminarium per år vid vilket tre personer från varje medlemsföretag kan delta utan avgift
 • Möjlighet att delta i speciellt arrangerade tankesmedjor
 • Ett besök på företaget av Swerea IVFs specialister
 • Information om de senaste forskningsresultaten
 • Möjlighet att medverka i forskningen och påverka inriktningen inom området produktsplanering och närliggande områden
 • Tillgång till en verktygslåda
 • Programvara för projektprioritering
 • Tillgång till P3-nätverkets egen hemsida med länkar
 • Utbyte av erfarenheter med andra företag

Aktiviteter

Varje år arrangeras ett öppet seminarium med intressanta föredragshållare. Tidigare års seminarier har handlat om affärsmöjligheter och utmaningar vid funktionsförsäljning, exempelvis om tillverkande företags ”tjänstefiering”, hur uppkopplade produkter ökar lönsamheten, Portfolio Management och hur olika sinnen styr kundernas val av produkt.
Nyligen genomfördes i P3-nätverkets regi en tankesmedja med syftet att utveckla idéer om vilka nya produkter och affärer som möjliggörs av ny teknik såsom organisk elektronik och nano- och mikroelektronik. Tankesmedjor hålls i informell (och konfidentiell) anda kring teman som varierar över tiden och efter önskemål. Kommande träffar kommer att ta upp frågeställningar som:

Hur genomförs omvärldsanalys och scenarier?

 • Hur ställer ett produktorienterat (industri)företag om till att sälja funktioner?
 • Hur tar man reda på vad kunderna EGENTLIGEN behöver och vill ha?
 • Hur utvecklar man tjänster i kombination med industriella produkter?
 • Hur sker samspelet  mellan teknikutveckling och produktutveckling?
 • Vad är Lean Product Development?
 • Hur prioriteras projekt med hjälp av ProjPrio-verktyget och andra verktyg?
 • Hur ser produkt/erbjudandeplaneringsprocessen egentligen ut?

Vad kostar det att vara medlem i P3?

13 000 kronor per år och företag.

Mer information

Vill du gå med i nätverket eller veta mer? Var vänlig och kontakta oss.