Svensk Kompositförening har målsättningen att engagera ett hundratal svenska kompositföretag, materialleverantörer och andra intressenter för att stärka den svenska kompositbranschen.

Svensk Kompositförening styrs via ett medlemsprogram inom Swerea och ett nära samarbete finns med motsvarande nordiska förbund.

Föreningen har som mål att stärka kompositföretagen och erbjuder:

  • En mötesplats och ett nätverk för svenska kompositföretag och andra intressenter
  • Inbjudan till regelbundna informationsträffar, workshops och seminarier i hela Sverige
  • Inbjudan till en årlig kompositkonferens med seminarier och middag
  • Möjlighet att initiera FoU-projekt och serviceprogram
  • Medlemsrabatter på timtaxor vid konsultuppdrag hos Swerea SICOMP

Mer information

Vill du gå med i nätverket eller veta mer? Besök föreningens medlemssidor eller var vänlig och kontakta oss.