SFN, Swedish Fasteners Network, är ett nätverk för informationsspridning, tillämpning och utveckling av skruvförbandsteknik.

SFN bildades hösten 2006 på intiativ från svensk fordonsindustri. Nätverket ska bidra till att svensk fordonsindustri och dess underleverantörer är internationellt ledande på användning av modern skruvförbandsteknik.

Nätverket ska också bidra till att tekniken sprids i övrig svensk verkstadsindustri. SFN driver utvecklingsprojekt och står bakom Handboken för skruvförbandsteknik.

Mer information

Vill du gå med i nätverket eller veta mer? Besök SFN medlemssidor eller var vänlig och kontakta oss.