Kompositteknologi

Vid Swerea:s anläggning i Piteå finns storskalig utrustning för att ta fram och utvärdera nya kompositmaterial, applikationer och produktionskoncept. Enheten är ett av de största kompositinstituten i Europa och arbetar inom områden som tillverknings-, dimensionerings- och materialteknik, i huvudsak med högpresterande och multifunktionella material.

Inom materialområdet arbetar enheten mycket med härdplastsystem för höga temperaturer, kolnanorör och biomaterial. Här finns utrustning för att ta fram provmaterial, mäta materialens kemiska och mekaniska egenskaper, samt för att utveckla och testa tillverkning i industriell skala.

Kompositlaboratorium

Vi har utrustning för att blanda och för att karaktärisera material. Inriktningen är att framför allt att förstå vad som händer med materialet under formfyllnaden och härdningsprocessen inne i ett formverktyg.

Våra kunder

Flera europeiska kunder använder oss som en dimensioneringsexpert, eftersom vi har erbjuder en djup teoretisk förmåga i kombination med de experimentella delarna.

Airbus
För Airbus pågår ett treårigt kontrakt inom området skadetålighet. Vi tar fram teoretiska modeller för datasimuleringar och går sedan vidare i en experimentell fas för att verifiera att en viss kompositkomponent är industriellt användbar.

GKN Aerospace Engine Systems
Ett annat uppdrag för GKN Aerospace Engine Systems inriktades på framtagning av en kolfiberkomponent till en flygmotor. Swerea arbetade med dimensioneringsteknik, materialval samt utveckling av en robotcell för att automatiskt skära och plocka armeringsmaterial till ett förformnings- och injiceringsverktyg. Efter uppdraget kunde kunden ta lösningen vidare till sin egen produktutveckling.