Korrosion

Vid forskning- och utveckling av nya material och produkter är det viktigt att undersöka hur materialet/produkten klarar den miljö den är avsedd för. För detta erbjuder vi ett stort antal accelererade provningar i klimatskåp och saltdimkammare. I klimatskåpen görs cykliska provningar med varierande temperatur och fuktighet med eller utan korrosiva gaser. Vi kan även prova korrosionsresistansen hos ert material eller produkt på någon av våra fältstationer.

Swerea KIMAB har under många år haft omfattande exponeringar av olika metaller i olika miljöer vilket möjliggjort klassificering av atmosfärens korrosivitet i standarderna SS-ISO 9223 och SS-EN ISO 12944-2. Med hjälp av vårt utvecklade databasprogram kan man uppskatta korrosiviteten i olika delar av världen. Mer information:  ​korrfield.pdf

Vi hjälper även till med korrosionsprovning under fältmässiga förhållanden anpassade efter kundens önskemål om plats och material både inomhus och utomhus, så kallade korrosivitetsbestämningar.