test och demo plast

Materialåtervinning av plast

Plast används brett inom olika typer av verksamheter och det finns ett stort behov av hållbar användning och materialåtervinning, både ur ett samhällsperspektiv och industriellt perspektiv. På Swerea IVFs testanläggning i Mölndal finns både kompetens och utrustning för att utveckla och testa nya metoder för att föra tillbaka plasten i nya produkter.

Utmaningarna är många, miljömålen skall uppnås samtidigt som industrins behov av och krav på kostnadsaffektiv sekundär plastråvara behöver tillgodoses, men det finns också goda idéer och lösningar. Medlemmar kan delta i seminarier för kunskapsspridning. Företag och akademi möts kring olika frågeställningar, utbyter erfarenheter och identifierar möjligheter. Detta leder ofta till nya samarbeten och gemensamma projekt.

Kompetens och utbildning

Vi erbjuder support i hållbarhetsfrågor, tekniska frågor om plastmaterial, konstruktion, återvinningsmetoder och analysmetoder. Vi genomför också hållbarhetsanalyser, värdeflödesanalyser samt är behjälpliga kring lagstiftning och utbildar inom området.

Utrustning

Ett stort antal utrustningar finns tillgängliga i testanläggningen. För plastbearbetning, uppgradering och prototyptillverkning finns utrustning för granulering av plast, extruder och kompounderingsutrustning, utrustning för pelletering, formspruta och verktyg för prototyptillverkning. Ett flertal utrustningar finns tillgängliga för materialkarakterisering och kemisk analys samt för åldring och livslängdsstudier.

PDF iconLadda ner detaljerad beskrivning av utrustning.pdf (827.27 KB)

Vilka vänder vi oss till?

Vi vänder oss främst till plast- och tillverkningsföretag, produktägare, polymerindustrin, återvinningsföretag, myndigheter och beslutsfattare.

Mer information

Kontakta gärna oss för mer information eller läs mer om Nätverket för plaståtervinning.