Produktutveckling och prototypframtagning

I Swereas stora verkstadshallar i Mölndal och Jönköping finns omfattande produktionsresurser som företag kan dra nytta av när de vill ta fram prototyper av nya produkter.

Vid anläggningarna finns produktionsutrustningar för en rad olika material och tekniker: gjutning, plaster och formsprutning, biomaterial och fiberspinning, keramiska material och pulverberedning, formning och sintring, plåtformning, ytbehandling och lackning samt industriell limning.

Vi har ett brett produktionskunnande och anläggningen fungerar som ett testlaboratorium. Om en kund vill använda ett nytt material, till exempel byta ut glasfibrer i polymera material mot cellulosafiber, kan vi hjälpa till. Har du fått prototypen och produktionen att fungera här, kan du sedan ta det vidare i din egen produktion.

Inom elektroniksidan kan vi byggsättet med kretskort, lödning, kontakter med mera, och vi kan ta fram kapsling för elektronik så att den klarar höga temperaturer och tuffa miljöer.

Kunderna finns inom en rad olika industrisegment, både stora etablerade företag och mindre utvecklingsbolag. Oftast är det produktägaren som är kund och vi vänder oss till företag som vill producera helt nya produkter eller produkter med nya funktioner.