Textilåtervinning

Textilåtervinning

Testbädden för textilåtervinning vid Swerea IVF och Textilhögskolan i Borås syftar till att utvärdera och visa potentialen för återvunnen textil som ett värdefullt sekundärt råmaterial.

Testbädden för textilåtervinning kombinerar kompetens och maskinell utrustning tillgänglig hos Swerea IVF och Textilhögskolan i Borås. Hos Swerea IVF finns expertis och utrustning kring textil, plast, kompositer och nonwoven, medan Textilhögskolan bidrar med motsvarande inom textilproduktion, efterbehandling, design och affärsmodeller.

Testbäddens fokus

Fokus för testbädden för textilåtervinning är att:

 • realisera pilotåtervinningsprojekt och utvärdera nya material
 • skapa idéer för hur nya intäktsströmmar från textilavfall kan skapas
 • utvärdera nya applikationer, deras marknadspotential och återvinningsbarhet
 • vara en arena för frågor avseende materialåtervinning av textil och skapa kontakt mellan olika branscher med gemensamma intressen.

Fyra pilotprojekt

Testbädden för textilåtervinning baseras på fyra pilotprojekt:

 • Textil till textil
 • Textil till plast
 • Textil till nonwoven
 • Textil till komposit.

Utrustning och expertis

Följande utrustning och expertis finns tillgänglig hos Swerea IVF:

 • Textilriv för mekanisk bearbetning av textilt material 
 • Kardningsutrustning
 • Kompoundering
 • Smältspinning
 • Melt blown
 • Formsprutning
 • Mekanisk karakterisering och fiberanalys
 • Analys och utvärdering av kemiskt innehåll
 • Livscykelanalys.

Följande utrustning och expertis finns tillgänglig hos Textilhögskolan i Borås:

 • Garnspinning
 • Garnkarakterisering 
 • Textilbearbetning
 • Maskiner i full storlek för stickning och vävning
 • Färgning, tryckning och färdigsydda kläder.

Projektparter

Följande företag och organisationer är projektparter:

Avfall Sverige, Business Region Göteborg, Dupont, Ellos, Emmaus Björkå, Emmaus Fredriksdal, Eton Shirts, Fjällräven, Fristad Martinson, Fritz Magnus trading, Greenworks, Hordastans, Human Bridge, ICA, IKEA, IKEA Components, Indiska, Investkonsult, JABA Group, Ludvig Svensson, Martinson textile, Naturskyddsföreningen, Novoplast, Offecct, Rapid Granulator, Renova, Sporda Nonwoven, Stadium, Svenska Röda Korset, Sweden Power Chippers, Swedese, Swerea, Swerea IVF, TEKO, Texaid, Textilhögskolan i Borås, Trifilon, Trä- och möbelföretagen, Ultramare, Volvo Car Sverige and Woolpower.

Medlemssidor

Är du redan medlem? Logga in på medlemssidorna här.

Projektet är delfinansierat av Västra Götalandsregionen.