Provning av kompositer

Kompositprovning

Swerea har omfattande resurser för provning och analys av kompositmaterial, allt från minsta nanopartikel till stora kompositstrukturer.

Swerea förfogar över en rad utrustningar för experimentell karaktärisering av kompositmaterial och produkter. Vi har t.ex. ett antal hydrauliska provningsmaskiner där vi kan utföra mekanisk provning av allt från små provstavar upp till 10 meter långa kompositprodukter. Klimatkammare används för att studera inverkan av temperatur och fukt på materialens egenskaper.

Kompositens uppbyggnad och egenskaper

Kompositens uppbyggnad – dess inre arkitektur – är avgörande för dess egenskaper och optisk mikroskopi används därför flitigt för strukturkaraktärisering. Vid mikroskopiska undersökningar studerar vi även förekomst av porositet eller andra defekter. Vi har även tillgång till ultraljudsbaserad icke-förstörande provmetoder (C-scan) för att undersöka förekomsten av defekter och delamineringar i kompositer.

Analys före, under och efter tillverkningsprocessen

Vi utför fraktografiska undersökningar där vi använder olika former av mikroskopi (SEM, optisk) t.ex. för haverianalyser. Kompositens och plasternas termiska och viskösa beteende före, under och efter en tillverkningsprocess analyseras med hjälp av DSC och reometer.

Swerea har även etablerade samarbeten med de svenska universiteten som har komplementerande utrustning till vår egen.

Kompositprovning i korthet:

  • Mekanisk provning, provföremål eller strukturer
  • Klimatprovning
  • Oförstörande provning
  • Mikroskopiska undersökningar
  • Termiska analyser (DSC)
  • Reologiska analyser

Kontakt och mer information

Birgitha Nyström

Phone: 
+46 (0)911-744 09
RISE SICOMP