EMC labb

EMC-labb för tillförlitlighetstester

EMC är en förkortning som står för "Elektromagnetisk kompabilitet". Inom Swerea bedrivs sedan många år en EMC-verksamhet bestående av ett nätverk av företag och tre laboratorier. Till laboratorierna kan företag komma och testa elektronisk utrustning.

EMC-direktivet

Utrustning som innehåller elektronik behöver i allmänhet CE-märkas utgående från EMC-direktivet. I grunden betyder detta att utrustningen inte ska störa annan utrustning och att den ska ha en tålighet mot andra utrustningars störningar. Detta regleras i EMC-direktivet via standarder. Swerea utbildar företagspersonal i EMC-direktivet och i metoder för att verifiera att utrustning uppfyller kraven.

Laboratorier

Vi anser att det är av stor vikt att EMC-frågor kommer in tidigt i utvecklingsfasen av produkter. För att detta ska ske behöver konstruktörer och projektledare inse vilka problem EMC kan ställa till med och hur dessa löses. I våra laboratorier i Stockholm, Mölndal och Malmö kan företag på ett mycket kostnadseffektivt sätt verifiera sina produkter utifrån EMC-prestanda.

Nätverk

Genom vårt EMC-nätverk kan personal från företagen bredda sin kompetens och skapa egna kontaktytor mot företag och individer för att förenkla konstruktionsarbetet och undvika kända problem.

Mer information

Kontakt och mer information

Hans Grönqvist

Phone: 
+46 (0)31-706 62 60