TCO-certifiering av IT-produkter

TCO-certifiering är en hållbarhetscertifiering med fokus på att IT-produkter och deras produktion ska baseras på miljömässig, social och ekonomisk hänsyn.

Produkter som är TCO Certifierade uppfyller krav på socialt ansvarstagande i produktion, användarsäkerhet och bra ergonomisk design samt miljöegenskaper för både IT-produkterna och deras produktion under hela livscykeln.

TCO Certified är en tredjepartsmärkning, en typ 1 miljömärkning, vilket innebär att oberoende och ackrediterade aktörer testar och granskar att IT-produkterna uppfyller kraven. Swerea är ackrediterade tredjepartsgranskare att utföra miljögranskningen i kraven. Utöver detta gör TCO Development sticksprovskontroller på produkter och deras produktion.

TCO Certified underlättar för er organisation att ställa hållbarhetskrav vid inköp av IT-produkter, att verifiera och följa upp kraven följs.

Mer information

Kontakt och mer information

dag andersson

Dag Andersson

Phone: 
+46 (0)31-706 61 41