Konferenser och seminarier

Konferenser och seminarier är viktiga inslag i företagens omvärldsbevakning och nätverkande. Vid våra event får du kontakt med tongivande forskare och företrädare för industrin på alla nivåer.

Vi arrangerar event som belyser helheter såväl som teknikdjup, och bidrar till att skapa engagemang och delaktighet. Alla planerade konferenser och seminarier finner du i vår kalender nedan.


Våra återkommande konferenser
 

SCANMET V
Den 5:e internationella konferensen inom processutveckling för järn- och ståltillverkning.

SICOMP CONFERENCE
Konferens med fokus på tillverkning och design av kompositer

PLASTICS & TEXTILES - Recycling and sustainable use in the Nordic region
Återvinning och hållbar produktion i norden.

Kontakt och mer information

carina egeman

Carina Egeman

Phone: 
+46 (0)70 780 60 09

Lars Liljenfeldt

Phone: 
+46 (0)10-228 49 29