Korrosion och ytteknik

Nedan hittar du våra kurser inom korrosion och ytteknik.

Korrosion

Grundläggande material- och korrosionslära
Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper om olika metalliska material, korrosionstyper och skyddsmetoder. Kursen är uppbyggd i två moduler som är inriktade på materiallära respektive korrosionslära. Du kan välja att gå en modul eller båda.

Korrosionslära
Kursen ger dig grundläggande teoretiska kunskaper om korrosion och korrosionsskydd samt kännedom om utrustning och apparatur som används vid korrosionsundersökningar. Kursen omfattar lektioner, laborationer och övningar samt gruppövningar och diskussioner. 

Skadeutredning och grundorsaksanalys
Utbildningen innefattar olika metoder för att systematiskt hitta grundorsaker till uppkomna skador och kunskap kring materialet stål och dess användning. Syftet är att ge kunskap och förståelse för mekanismer bakom haverier i stålkonstruktioner. Kursen är praktiskt orienterad med exempel från verkligheten och laborationer där olika experimentella tekniker övas.

Korrosionsskydd

Katodiskt skydd för havsvattenapplikationer
Vårt franksa dotterbolag genomför regelbundet kurser med fokus på katodiskt skydd för havsvatten, nivå 1, 2 och 3 definierad enligt standarden EN ISO 15257: 2017. Utbildningen består av teoretiska kurser och praktisk arbete. Länk till mer info.

Korrosionsskydd av stål i betong
I samarbete med Rebet arrangerar Swerea seminariet "Korrosionskydd av stål i betong". Kontaktperson bror.sederholm [at] swerea.se (Bror Sederholm).