Produktutveckling

Nedan hittar du våra utbildningar inom produktutveckling. 

Ekodesign

Ekodesign - miljödriven produktutveckling
Denna kurs ger dig såväl drivkrafter som konkreta metoder för ekodesign. Efter kursen kan du som deltagare genomföra enkla analyser av hur produkter påverkar miljön och vet hur miljöpåverkan kan minimeras för ditt företags produkter.

Elektronik

Mätkurser EMC
Swerea hyr regelbundet ut EMC-laboratorier till våra kunder. För att kunna utnyttja dessa ska det hyrande företagets personal ha genomgått mätkurser för den utrustning man vill använda. Kursen är uppdelad i en basdel och en fortsättningsdel.

Lågspänningsdirektivet
Swerea IVF erbjuder utbildning inom elsäkerhetsområdet. Mer specifikt handlar det om lågspänningsdirektivet. Kursen omfattar grundtankarna bakom detta direktiv och detaljerade krav från standarder.

Produktionssystem

Lean produktutveckling
Lean Product Development (LPD) är mer än en modern produktutvecklingsmetod. Vi lär dig grunderna som kan hjälpa ditt företag att få en lärande organisation, effektiv styrning av utvecklingsprojekt, högre lönsamhet samt bättre produkter som kommer snabbare ut på marknaden.

Produktplanering
På denna kurs får företagen hjälp att förstå vad produktplanering innebär, vilka delar som produktplanering bör bestå av och hur företaget kan bygga upp eller förbättra sitt eget företagsanpassade arbetssätt för produktplanering.

Simulering & verifiering

Gjutsimulering
Kursen ger dig en genomgång i hur gjutsimulering fungerar, hur man arbetar med gjutsimulering och dess fördelar. Du får se resultat från simuleringar och även lära dig att tolka resultaten.

Introduktion till geometrisäkring
Kursen ger en introduktion till geometriprocessens alla delområden och förklarar samtidigt hur områdena hänger ihop. Deltagare får både en inblick i den senaste forskningen och de grundläggande kunskaperna inom de viktigaste delområdena.

Konstruktion - gjutna komponenter
Målet med kursen är att ge dig som konstruktör en ökad förståelse för de arbetsmetoder och hjälpmedel som finns vid utveckling av gjutna komponenter. Du får konkreta konstruktionsregler varvade med generella guidelines. Process- och materialval är också moment i kursen.