Gjutsimulering

Simulering av komponentgjutning

För att säkerställa den gjutna komponentens prestanda och tillverkning är gjutsimulering ett viktigt verktyg. Swerea erbjuder kompetens och tjänster inom gjutsimulering både för själva gjutprocessen och för utveckling av komponenter.

Tillverkning genom gjutning är en gammal metod som samtidigt är under ständig utveckling tack vare ny teknik. Ett sådant exempel är gjutsimulering som är ett verktyg både för att utveckla gjutprocessen, bereda gjutgodset för produktion och i produktutveckling av komponenter. Det är idag möjligt att optimera gjutgods till exempel genom verifierad simulering för att få en resurs- och kostnadseffektiv tillverkning.
Gjutsimulering innebär både simulering av själva formfyllnadsprocessen och vad som händer när metallen stelnar och vilka effekter detta får på den gjutna komponenten.

Hur kan vi hjälpa dig?

Swerea erbjuder flera olika typer av stöd där gjutsimulering är en del. Vi arbetar med de mest förekommande materialen och metoderna, som exempelvis pressgjutning i aluminium eller gjutning i engångsformar med järn eller stål.
Några exempel på områden där vi kan vara ett stöd är:

  • Konceptanalys
  • Konstruktions av gjutgods och gjutanpassning
  • Beredning för produktion
  • Flödes- och stelningssimuleringar
  • Restspännings- och deformationssimulering
  • Egenskapsprediktering av gjutjärn, vilka lokala materialegenskaper får den färdiga detaljen.
  • Simulering av kärnskjutning, vilka egenskaper får kärnan som skapar hålrummet i komponenten.

Beräkningsprogram

Vi arbetar med en rad olika programvaror för att arbeta med gjutprocessen och komponenten, exempelvis ProCAST, MAGMA, NovaFlow&Solid samt CAD-programmen SolidWorks, Spaceclaim och IronCAD. När det gäller komponenten används även till exempel ABAQUS och HyperWorks där bland annat OptiStruct ingår.

Kontakt och mer information

Sten Farre - Swerea SWECAST

Sten Farre

Phone: 
+46 (0)36-30 12 20